טורבינות רוח – מכתב למועצה

מכתב של קיימא למר יורם ישראלי, ראש המועצה האזורית מטה אשר, בנושא טורבינות רוח

 

 

לכבוד

מר יורם ישראל

ראש המועצה האזורית מטה אשר

הנדון: דאגה לבריאות התושבים ואיכות החיים לאור הקמת טורבינות הרוח בגליל המערבי

התארגנות התושבים למען איכות החיים והסביבה בגליל המערבי "קיימא" קוראת למועצה האזורית מטה אשר ללמוד, לנקוט עמדה ולהתערב בסוגיית הקמת טורבינות הרוח במרחבה.

לאחרונה נודע לנו כי תכנית להקמת טורבינות באזור ג'ת-יאנוח-כליל עומדת לפני הפקדה, כאשר דיון צפוי במהלך ספטמבר 2017. בנוסף לכך, ידוע על אתרים מומלצים נוספים להקמת טורבינות הנמצאים בתחום השיפוט של מועצה אזורית מטה אשר או שבתחום ההשפעה של המועצה (עראמשה, מנות, מצפה הילה ונווה זיו) – ראה קובץ מצורף.

לצד המעבר הרצוי לאנרגיה מתחדשת ישנן גם סוגיות נוספות  פחות חיוביות אשר יש להביא בחשבון: מטרדי רעש, ריצוד, פגיעה נופית והטלת צל.  תופעות מתועדות אלו עלולות להביא     לפגיעה קשה באיכות החיים, ובבריאותם של תושבי הגליל המערבי וכן בפוטנציאל התיירות של האזור. מדובר בטורבינות שברובן בגובה של 180 מטר! , שעלולות לגרום גם לפגיעה בנשרים ובכלל העופות וביכולת כיבוי האש מהאוויר.

בדיון שנערך בוועדה המחוזית במחוז צפון ב-24.7.17 גובש מסמך מדיניות בעניין זה.

לפי מדיניות המחוז ישנם אזורים שאינם מומלצים להקמת טורבינות: באזורי יישוב או שטווח ההשפעה שלהם הוא באזור יישוב וכן בשטחים מצומצמים שבין אזורי יישוב.

אולם, על אף עמדת המחוז, נראה כי יש כוחות חזקים אשר פועלים כדי לקדם את התכניות בארץ כולה. מול כוחות אלה עומדים תושבים מודאגים אשר חשים ממודרים מהליכי התכנון המקודמים.

 לדעתנו, דרך המלך היא שתכניות מסוג זה יידונו תוך מעורבות של הציבור וכמובן גם של הרשויות אשר עלולות להיות מושפעות. "קיימא" ומתנדביה יעמדו לצד המועצה, ככל שתזדקק, כדי לסייע בקידום הליך של שיתוף הציבור.

 

בברכה,

 

וועד קיימא

יובל אלון- רכז קיימא

תום פישר- אחראי תכנון קיימא.

 

העתקים:

אשכול רשויות גליל מערבי

מר אורי אילן – יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה

מר לירון שפירא – החברה להגנת הטבע

מר הלל גלזמן – רשות הטבע והגנים

סגור לתגובות.